Tedva

T-2 naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime!

Pridi k nam Tvoja megabitnost, zgodi se tvoja volja – kakor v mestih, tako na podeželju. Daj nam danes naš vsakdanji internet in odpusti nam piratstvo, ker tudi mi odpuščamo našemu SiOLu, in ne vpelji nas v skupno razvezan dostop, temveč reši nas Telekoma.

T-2 VDSL na Visokem

Konkurenca pri vas doma

Varuje jo Urad za varstvo konkurence, hehe. S tem organčičem s(m)o imeli opravka še največ v zadnjem letu, ko je kar nekako odvrgel plenice in si pogumno izboril medijski prostor. Janševa teorija o tem je, da so šele sedaj lahko dovolj izobrazili kadre (Jani Soršak & Co.) in jim priskrbeli potrebno opremo, moja teorija pa je, da je od prejšnjih volitev organ bil bolj pod mizo, ker so ga tam potrebovali za določene posle, pred volitvami pa so ga nato poslali v mesarsko klanje za osvajanje političnih točk, češ, kako se odhajajoča vlada bojuje z državnimi sovražniki in priležnicami kapitala.

Šalo na stran, bolj zanimivi sta dve odločbi, ki sta me pozitivno presenetili. Prva se nanaša na Telekom Slovenije.

31.03.08

Telekom

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 31. 3. 2008 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), je v časovnem obdobju od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu ADSL širokopasovnega dostopa z bitnim tokom preko bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji s tem, da je operaterjem v Republiki Sloveniji, ki so v obdobju od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 nudili ADSL širokopasovni dostop končnim uporabnikom preko bakrenega omrežja v lasti Telekoma Slovenije, na podlagi Splošnih pogojev za opravljanje storitev v dostopovnem omrežju ADSL, sprejetih s strani uprave Telekoma Slovenije dne 17. 1. 2001, neupravičeno pogojeval vzpostavitev ADSL povezave in priključka preko svojega omrežja pri končnih uporabnikih, s sprejemom dodatnega pogoja, in sicer predhodne vzpostavitve ISDN priključka, katerega so morali končni uporabniki, ki v času sprejema ponudbe za ADSL dostop niso imeli predhodno sklenjenega naročniškega razmerja s Telekomom Slovenije za ISDN priključek, sami predhodno zakupiti pri Telekomu Slovenije, čeprav tehnično to ni bil nujen pogoj za vzpostavitev ADSL povezave in priključka. Ker je imel Telekom Slovenije, v času od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 prevladujoč položaj na medoperaterskem trgu ADSL širokopasovnega dostopa z bitnim tokom preko bakrenega omrežja, so operaterji, če so hoteli nuditi ADSL širokopasovni dostop končnim uporabnikom, preko bakrenega omrežja v lasti Telekoma Slovenije, morali pristati na to, da jim je Telekom Slovenije šele s tem, ko so končni uporabniki imeli vzpostavljen ISDN priključek, vzpostavil ADSL povezavo in priključek do končnih uporabnikov. Z navedenim ravnanjem je Telekom Slovenije kršil 5. odstavek 10. člena ZPOmK, saj je pogojeval sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje niso bile povezane z vsebino teh pogodb.

ADSL je v našo hišico zajadral 14. 02. 2003 in še do danes ostaja nespremenjen (zmigaj rit, T-2!). Seveda smo takrat morali vzeti še ISDN, itak pa o tem takrat nihče ni imel pojma; mislili smo, da je sestavni del interneta. ISDN priključek je bil kar zajeten del celotnega plačila, vsi pa so se obnašali, kot da jim moramo biti hvaležni, da še dobimo zraven ISDN, češ, da nas potiskajo v modernejše čase. Moja rit!

Druga situacija je podobna.

Objavljeno: 21.08.08

Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana,

Elektro Maribor, Elektro Primorska

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 6. 8. 2008 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

  1. Družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, in Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, so ravnale usklajeno pri zvišanju cen električne energije za gospodinjske odjemalce, saj so zvišanje cen napovedale sočasno, tj. 22. in 23. 11. 2007, v skoraj enakem znesku ter s pričetkom veljavnosti na isti dan, tj. 1. 1. 2008. S tem so navedene družbe preprečevale, ovirale oziroma izkrivljale konkurenco v Republiki Sloveniji.
  2. Ravnanje navedenih družb, opisano v točki 1. zgoraj tega izreka, predstavlja kršitev 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena Pogodbe ES in je prepovedano in nično.
  3. Navedene družbe morajo od dneva vročitve te odločbe prenehati z ravnanji, opisanimi v 1. točki tega izreka.
  4. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence.
  5. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Zemljiški gospodje so nam vsilili svojo pravico, dobrohotni vladar je to krivico razveljavil in tako je nastal zelo nehvaležen položaj. V roki imaš papir, da so ti nekaj neupravičeno zaračunavali, hkrati moraš neupravičeno obogatitev iztožiti; samo od sebe se ne bo nič vrnilo. S tem ko so elektro gospodarske družbe v istem času dvignile ceno storitvam za okrog 6%, so delovale usklajeno, je določil UVK. Kako torej pridobiti nazaj preplačan ISDN priključek in neuporabni dve telefonski liniji v navezi s 6% previsokimi računi za elektriko?

Najbolj eleganten način je, da pač ne plačamo nekaj nadaljnih položnic, simple ko pasulj. Vendar se tu skriva zagonetka, da nimamo oficielno določeno, koliko imamo pravice zahtevati nazaj, tako da se lahko hitro znajdemo na drugi strani. Na sodišču biti bitko proti Telekomu vsekakor ni prijetno. Komentar z najbolj izvirnim predlogom za postpek vrnitve cekinčkov dobi 3 zrna Cedevite, Uradu pak želim še najprej uspešen boj s tajkuni in izkrivljevalci konkurence, le da sedaj naprej ostanite koherentni ter načelni.