Vlada 2.0

Po točno dveh mesecih smo jo vendarle dobili; čisto svežo, še toplo vlado. Po vseh kolobocijah, ki so jih doživljali, je čudno, da je bila sestavljena tako hitro. Prva packa je bil Karel Erjavec, ko je DeSUS nepričakovano pobrala desetino volilcev, nato pa je takoj hitel tečnariti, da si njegova stranka zasluži eno ministrstvo več kot LDS. Pri tem se je še sam neokusno tiščal predvsem na obrambo in to skoraj pogojeval z vstopom v koalicijo. Res je, da je predsednik stranke, vendar sam ni bil nikjer izvoljen za poslanca, zato mi ni jasno, s kakšno pravico je neznansko najedal vsem? Razumem, da ima na obrambi še veliko poslov za počedit, ampak takega klovna vseeno ni bilo treba delati iz sebe.

Drug smešen moment so zaslišanja kandidatov, ali kot rada reče Katja Šeruga: hearing. Da je postopek umsko izzvan pove že samo ime. Kot da bi bili v skrivnih prostorih politkomisarjev in pripadnikov UDBE v rajnki FLRJ leta 1962. Najbolj nespodobna je bila Irglova s teženjem Širčevi o tem, kaj je mislila takrat, ko je napisala prispevek o Janši in ga označila za aseksualno bitje, ki vrhunec doživi le ob izlitju jeze. Je to mogoče Urad za zaščito imena Janeza Janše ali preizkus kandidata za ministrsko mesto? Klovn dneva je bil pak Jožef Jerovšek z izjavo, da bo glasoval proti Ljubici Jelušič z argumentom, da jo bo s tem zaščitil, ker se bo na ministrskem mestu degradirala, češ, da je preveč usposobljena za to službo. Če mi kdo pojasni logiko za tem argumentom, dobi dve borovnici in poleno. Skratka, zaslišanje je bednobeden institut in že tako dolgovezen postopek sestavljanja vlade še bolj zapleta.

In ko smo že pri strokovnosti, sem kar malo razočaran nad imeni ministrov. Ne nad vsemi, a Pahor je pred in po volitvah obljubljal ekipo, ki bo strokovno podkovana, da bo kos vsem prihodnjim neprijetnim situacijam. Pregled seznama ministrov mi ne vliva zaupanja v to tezo. Dobro, ni nujno, da so vsi politiki a priori slabi strokovnjaki. Aleš Zalar, Majda Širca in Katarina Kresal bodo zagotovo dobro opravljaji delo, saj so tudi ustrezni strokovnjaki. Izbira Karla Erjavca, Mateja Lahovnika ter Gregorja Golobiča mi po drugi strani poraja dvom v resničnost Pahorjeve izjave oziroma njegovega namena. Kakor koli, počakajmo 100 dni, da se udobno namestijo, potem pa se prične žurka!

 • minister za finance France Križanič
 • ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal
 • minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar
 • minister za pravosodje Aleš Zalar
 • ministrica za obrambo Ljubica Jelušič
 • minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik
 • minister za gospodarstvo Matej Lahovnik
 • minister za kmetijstvo in gozdarstvo Milan Pogačnik
 • ministrica za kulturo Majda Širca
 • minister za okolje in prostor Karl Erjavec
 • minister za promet Patrick Vlačič
 • minister za šolstvo in šport vodil Igor Lukšič
 • minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič
 • minister za zdravje Borut Miklavčič
 • ministrica za javno upravo pa Irma Pavlinič Krebs
 • minister brez listnice za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari
 • ministrica brez listnice za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner
 • minister brez listnice za Slovence po svetu Boštjan Žekš

Za dober paket smeha si poglejte še spodnji filmčič, ki prikazuje neke druge, nostalgične čase; obuja spomin na neuravnoteženo nacionalko, ko so na njihovih hodniki poskakovali Brane Rončel, Sašo Hribar in ekipa TV Popra. Ravno slednja je pred dolgimi leti pripravila spodnji skeč o izbiranju prejšnjih vlad. So podobnosti naključne?

Konkurenca pri vas doma

Varuje jo Urad za varstvo konkurence, hehe. S tem organčičem s(m)o imeli opravka še največ v zadnjem letu, ko je kar nekako odvrgel plenice in si pogumno izboril medijski prostor. Janševa teorija o tem je, da so šele sedaj lahko dovolj izobrazili kadre (Jani Soršak & Co.) in jim priskrbeli potrebno opremo, moja teorija pa je, da je od prejšnjih volitev organ bil bolj pod mizo, ker so ga tam potrebovali za določene posle, pred volitvami pa so ga nato poslali v mesarsko klanje za osvajanje političnih točk, češ, kako se odhajajoča vlada bojuje z državnimi sovražniki in priležnicami kapitala.

Šalo na stran, bolj zanimivi sta dve odločbi, ki sta me pozitivno presenetili. Prva se nanaša na Telekom Slovenije.

31.03.08

Telekom

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 31. 3. 2008 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), je v časovnem obdobju od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu ADSL širokopasovnega dostopa z bitnim tokom preko bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji s tem, da je operaterjem v Republiki Sloveniji, ki so v obdobju od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 nudili ADSL širokopasovni dostop končnim uporabnikom preko bakrenega omrežja v lasti Telekoma Slovenije, na podlagi Splošnih pogojev za opravljanje storitev v dostopovnem omrežju ADSL, sprejetih s strani uprave Telekoma Slovenije dne 17. 1. 2001, neupravičeno pogojeval vzpostavitev ADSL povezave in priključka preko svojega omrežja pri končnih uporabnikih, s sprejemom dodatnega pogoja, in sicer predhodne vzpostavitve ISDN priključka, katerega so morali končni uporabniki, ki v času sprejema ponudbe za ADSL dostop niso imeli predhodno sklenjenega naročniškega razmerja s Telekomom Slovenije za ISDN priključek, sami predhodno zakupiti pri Telekomu Slovenije, čeprav tehnično to ni bil nujen pogoj za vzpostavitev ADSL povezave in priključka. Ker je imel Telekom Slovenije, v času od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 prevladujoč položaj na medoperaterskem trgu ADSL širokopasovnega dostopa z bitnim tokom preko bakrenega omrežja, so operaterji, če so hoteli nuditi ADSL širokopasovni dostop končnim uporabnikom, preko bakrenega omrežja v lasti Telekoma Slovenije, morali pristati na to, da jim je Telekom Slovenije šele s tem, ko so končni uporabniki imeli vzpostavljen ISDN priključek, vzpostavil ADSL povezavo in priključek do končnih uporabnikov. Z navedenim ravnanjem je Telekom Slovenije kršil 5. odstavek 10. člena ZPOmK, saj je pogojeval sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje niso bile povezane z vsebino teh pogodb.

ADSL je v našo hišico zajadral 14. 02. 2003 in še do danes ostaja nespremenjen (zmigaj rit, T-2!). Seveda smo takrat morali vzeti še ISDN, itak pa o tem takrat nihče ni imel pojma; mislili smo, da je sestavni del interneta. ISDN priključek je bil kar zajeten del celotnega plačila, vsi pa so se obnašali, kot da jim moramo biti hvaležni, da še dobimo zraven ISDN, češ, da nas potiskajo v modernejše čase. Moja rit!

Druga situacija je podobna.

Objavljeno: 21.08.08

Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana,

Elektro Maribor, Elektro Primorska

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 6. 8. 2008 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 1. Družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, in Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, so ravnale usklajeno pri zvišanju cen električne energije za gospodinjske odjemalce, saj so zvišanje cen napovedale sočasno, tj. 22. in 23. 11. 2007, v skoraj enakem znesku ter s pričetkom veljavnosti na isti dan, tj. 1. 1. 2008. S tem so navedene družbe preprečevale, ovirale oziroma izkrivljale konkurenco v Republiki Sloveniji.
 2. Ravnanje navedenih družb, opisano v točki 1. zgoraj tega izreka, predstavlja kršitev 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena Pogodbe ES in je prepovedano in nično.
 3. Navedene družbe morajo od dneva vročitve te odločbe prenehati z ravnanji, opisanimi v 1. točki tega izreka.
 4. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence.
 5. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Zemljiški gospodje so nam vsilili svojo pravico, dobrohotni vladar je to krivico razveljavil in tako je nastal zelo nehvaležen položaj. V roki imaš papir, da so ti nekaj neupravičeno zaračunavali, hkrati moraš neupravičeno obogatitev iztožiti; samo od sebe se ne bo nič vrnilo. S tem ko so elektro gospodarske družbe v istem času dvignile ceno storitvam za okrog 6%, so delovale usklajeno, je določil UVK. Kako torej pridobiti nazaj preplačan ISDN priključek in neuporabni dve telefonski liniji v navezi s 6% previsokimi računi za elektriko?

Najbolj eleganten način je, da pač ne plačamo nekaj nadaljnih položnic, simple ko pasulj. Vendar se tu skriva zagonetka, da nimamo oficielno določeno, koliko imamo pravice zahtevati nazaj, tako da se lahko hitro znajdemo na drugi strani. Na sodišču biti bitko proti Telekomu vsekakor ni prijetno. Komentar z najbolj izvirnim predlogom za postpek vrnitve cekinčkov dobi 3 zrna Cedevite, Uradu pak želim še najprej uspešen boj s tajkuni in izkrivljevalci konkurence, le da sedaj naprej ostanite koherentni ter načelni.